O magazynie

„Bezpieczna Przyszłość” to magazyn prasowy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Czasopismo omawia zagadnienia związane z bankowaniem krwi pępowinowej i pokazuje możliwości wykorzystania znajdujących się w niej komórek macierzystych w procesie leczenia. Odbiorcami magazynu są w szczególności rodzice spodziewający się potomstwa, osoby planujące potomstwo oraz wszyscy zainteresowani tematyką komórek macierzystych z krwi pępowinowej.