Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia z założenia mają nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa praktycznie w każdej sferze życia. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie ochrony, proponując szeroki wachlarz polis.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych sprawa jest prosta, ponieważ każdy przedmiot ma określoną wartość, którą łatwo wycenić w razie zniszczenia bądź kradzieży. W przypadku zdrowia sprawy zaczynają się komplikować, gdyż jest ono bezcenne i trudno oszacować, ile dana kontuzja czy uszczerbek na zdrowiu jest „wart”, a dokładniej – jak drogie będzie ewentualne leczenie, które pozwoli na powrót do zdrowia. Firmy ubezpieczeniowe prześcigają się w ofertach „na miarę”, dopasowanych do naszych potrzeb, ale zwykle oferty te pisane są skomplikowanym językiem i laikowi trudno się w nim odnaleźć. Na co zatem należy zwracać uwagę w ubezpieczeniach na życie i czym różnią się ubezpieczenia grupowe od indywidualnych?

Co jest ważne dla klienta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia?

 • Dostępność ubezpieczenia – np. ograniczenie wieku lub stanu zdrowia.
 • Zakres ubezpieczenia – rodzaje świadczeń, jakie nam przysługują zależnie od sytuacji, np. zwrot za pobyt w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu.
 • Karencja – czas pomiędzy podpisaniem umowy a objęciem nas ochroną ubezpieczeniową.
 • Cena ubezpieczenia i forma płatności (np. składka miesięczna czy płatność roczna).
 • Prostota procedur i kontakt z firmą ubezpieczeniową.
 • Wiarygodność firmy ubezpieczającej.

Na co zwraca uwagę towarzystwo ubezpieczeniowe przed objęciem ochroną ubezpieczeniową?

 • Wiek ubezpieczonego i współubezpieczonych.
 • Stan zdrowia i przewlekłe choroby.
 • Wykonywany zawód i potencjalne ryzyko z nim związane (tzw. grupy ryzyka, zawody wyższego ryzyka).

Wszystkie ubezpieczenia na życie mają jedną wspólną cechę – zabezpieczają finansowo przyszłość naszych bliskich w przypadku naszej śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Znając pojęcia oraz obszary zainteresowań obu stron, łatwiej zapoznać się z umową i proponowanymi świadczeniami. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia na życie jesteśmy często zobowiązani do rzetelnego wypełnienia ankiety medycznej, ponieważ niejednokrotnie właśnie od naszego stanu zdrowia uzależniona jest wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia.

Ubezpieczenia grupowe

Do zawarcia ubezpieczenia grupowego potrzeba minimum trzech osób, dlatego najczęściej to pracodawcy wychodzą z inicjatywą i negocjują z towarzystwami ubezpieczeniowymi korzystne oferty dla pracowników. Zazwyczaj przekłada się to na relatywnie niską cenę podstawowego pakietu świadczeń, jak ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, niezdolność do pracy czy śmierć bliskich. Wadą tego rozwiązania jest zakres ubezpieczenia, którego nie możemy w pełni dostosować do swoich potrzeb.

Ubezpieczenie indywidualne

Jakość produktu „szytego na miarę”, zgodnie z potrzebami klienta, zazwyczaj przekłada się na cenę ubezpieczenia. Zanim jednak towarzystwo ubezpieczeniowe zgodzi się objąć nas ochroną ubezpieczeniową, musi otrzymać od nas rzetelne informacje na temat naszego zdrowia i wieku. Ubezpieczenia indywidualne częściej są wybierane przez singli lub pary planujące założenie rodziny. Wynika to z faktu, że w ubezpieczeniach indywidualnych mamy wyższe kwoty ubezpieczenia, co przekłada się na większe zabezpieczenie finansowe (np. w sytuacji niezdolności do pracy), dzięki czemu rodzina jest bezpieczna.

Ubezpieczenia kredytów hipotecznych

Banki oferujące kredyty hipoteczne również dysponują szerokim wachlarzem ubezpieczeń dla swoich klientów, na korzystnych warunkach. Są wśród nich m.in. ubezpieczenia dobrowolne (np. ubezpieczenia na życie) czy tzw. spłatę kredytu (co ma stanowić zabezpieczenie w przypadku niezdolności kredytobiorcy do pracy, jego poważnej choroby lub śmierci). Świadczenie w takich wypadkach zazwyczaj jest równe pozostałemu do spłaty zadłużeniu z tytułu zaciągniętego kredytu. W przypadku polis obowiązkowych będziemy mieć do czynienia z tzw. ubezpieczeniem pomostowym (obowiązującym do momentu wpisu hipoteki) lub ubezpieczeniem samego kredytu (szczególnie tego z niskim wkładem własnym). Większość z tych ubezpieczeń ma być dla banku zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu.

Ubezpieczenia dla dzieci

Dzieci tworzą naszą przyszłość, dlatego chcemy je zabezpieczyć na wszelkie możliwe sposoby. Rynek ubezpieczeniowy przez lata wykształcił wiele modeli zapewnienia nam poczucia bezpieczeństwa. Przedstawiamy kilka z nich:

 • Ubezpieczenie szkolne

Na każdym etapie edukacji (przedszkole, szkoła) wymagane są niezależne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NN W). Działają one na zasadzie ubezpieczeń grupowych, dlatego obejmują tylko podstawowy zakres – jak np. złamania i urazy, które mogą się przydarzyć w szkole lub na wycieczkach. Niska rata składki przekłada się również na niskie kwoty świadczeń, więc w przypadku komplikacji po wypadku kwota z ubezpieczenia może nie być wystarczająca do pokrycia kosztów leczenia.

 • Ubezpieczenia oszczędnościowe

Ich celem jest zbieranie środków, które zostaną wypłacone po osiągnięciu przez Dziecko pełnoletniości. Zazwyczaj na takie rozwiązanie decydują się dziadkowie, rodzice lub rodzice chrzestni. Jest to świetny sposób na zapewnienie Dziecku dobrego startu w dorosłość, ponieważ zgromadzone pieniądze umożliwią skorzystanie przez nie w przyszłości z kosztownych kursów czy też realizacji pasji na wymarzonym kierunku studiów, także za granicą. Wybierając taką formę zabezpieczenia, musimy mieć na uwadze ryzyko inflacji (oszczędności odłożone na książeczkach mieszkaniowych po denominacji znacznie straciły na wartości).

 • Dopisanie dziecka do swojego ubezpieczenia

Niezależnie od tego, czy dopisujemy Dziecko do ubezpieczenia indywidualnego czy pracowniczego, zapisu możemy dokonać wyłącznie po narodzinach potomka. Tutaj również zakres świadczeń jest zależny od wybranej oferty – zazwyczaj kwoty ubezpieczenia nie są wysokie i nie obejmują ciężkich chorób, które często wymagają kosztownego leczenia.

 • Ubezpieczenie Allianz z ramienia Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Ubezpieczenie Allianz z ramienia PBKM różni się od powyższych zakresem świadczeń. Po pierwsze, obejmuje możliwość przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej (większość przewiduje głównie przeszczepienie komórek macierzystych ze szpiku kostnego). Co ważniejsze – zakres ochrony ubezpieczeniowej Dziecka od dnia jego narodzin jest tutaj znacznie szerszy, gdyż umowę możemy podpisać jeszcze przed narodzinami Dziecka. Ubezpieczenie działa od dnia urodzenia zdrowego Dziecka (dla Bieżącego Klienta PBKM) lub od rocznicy urodzin Dziecka (dla Dotychczasowego Klienta PBKM).

Z podpisania deklaracji przystąpienia Bieżącego Klienta PBKM do ubezpieczenia Allianz wynikają dwie ważne korzyści:

 1. Niższa cena polisy w pierwszym i każdym kolejnym roku ubezpieczenia (100 zł lub 164 zł oszczędności rocznie – w zależności od wybranego wariantu).
 2. Brak ankiety medycznej.

Są to poważne argumenty przemawiające za tym, że warto świadomie wybrać odpowiedni wariant przed urodzeniem Dziecka. Decyzja ta pociąga za sobą określone konsekwencje – np. przy chęci dokonania zmiany i przejścia w kolejnych latach na wariant Rozszerzony wymagana będzie ankieta medyczna. Narażamy się wówczas na ryzyko odmowy ze strony Allianz, jeśli np. u Dziecka ujawni się choroba, której nie obejmuje zakres rozszerzony. Zaletą ubezpieczenia Allianz jest fakt, że umowa działa bez karencji, co oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu narodzenia Dziecka.

Kompleksowa obsługa

Umowa z PBKM + polisa Allianz stanowią kompleksową usługę. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą być użyte w leczeniu poważnej choroby dziecka w przyszłości. Polisa Allianz pomoże finansowo rodzicom chorego Dziecka, gdy pojawią się wysokie koszty związane z leczeniem specjalistycznym.

Zakres PODSTAWOWY obejmuje zachorowania na nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami oraz przeszczep ubezpieczonemu jako biorcy jednego z następujących narządów pochodzenia ludzkiego: serca (jedynie pełna transplantacja), wątroby, trzustki (z wyłączeniem transplantacji jedynie komórek wysp Langerhansa), płuca, szpiku kostnego oraz krwi pępowinowej (wyłącznie przeszczep autologiczny).

W pakiecie rozszerzonym POWAŻNE ZACHOROWANIA jesteśmy ubezpieczeni na wypadek zachorowania m.in. na: nowotwory złośliwe, białaczki, zapalenie mózgu, cukrzycę, dystrofię mięśniową, paraliż, a także na wypadek oparzenia skóry. Płatność za ubezpieczenie uiszczana jest z za cały rok z góry i wynosi 188 zł. Jest to cena zdecydowanie niższa w porównaniu z typowym ubezpieczeniem. Koszt takiej polisy to nieco ponad 15 zł miesięcznie, czyli ok. 50 gr dziennie.

Ceny ubezpieczeń

Cena ubezpieczeń jest oczywiście zależna od wybranego wariantu oraz rodzaju płatności. Przeważają ubezpieczenia ze składką miesięczną, która waha się w granicach 30–150 zł, natomiast dla bardziej wymagających klientów z indywidualną, bogatą ofertą rata może wzrosnąć nawet do 300 zł. Ubezpieczenia ze składką roczną są spotykane bardzo rzadko – najczęściej dotyczą one ubezpieczeń szkolnych, jak NNW.

Zamiast puenty

Jeśli rozważają Państwo zakupienie ubezpieczenia na życie, aby zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny, warto kierować się poniższymi zasadami.

 1. Dokładnie określmy, na wypadek jakich sytuacji chcemy się zabezpieczyć.
 2. Analizując poszczególne warianty, nie kierujmy się wyłącznie ceną. Powinna być ona adekwatna do oferowanych świadczeń. Oferty tańsze najczęściej są okrojone, natomiast najdroższe mogą (wg Państwa kryteriów) okazać się przeszacowane.
 3. Sprawdźmy, od kiedy dokładnie będziemy objęci ochroną ubezpieczeniową oraz kiedy i jak będą pobierane składki.
 4. Sprawdźmy wiarygodność towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jego funduszu gwarancyjnego (na wypadek upadłości).
 5. Dokładnie przeanalizujmy umowę ubezpieczenia, a podpiszmy ją dopiero po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości. Najlepiej nie podpisujmy umowy od razu, tylko na kolejnym spotkaniu z agentem.

 


Słowniczek najczęściej mylonych pojęć

Słowniczek najczęściej mylonych pojęć, które wraz z innymi definicjami opisane są w umowach ubezpieczeniowych lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU):

 • Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), z którym podpisujemy umowę.
 • Ubezpieczający – osoba/firma, która zawiera umowę ubezpieczeniową; najczęściej jest to „właściciel” umowy.
 • Ubezpieczony – osoba, której dotyczy umowa i która jest otaczana ochroną ubezpieczeniową.
 • Współubezpieczony – najczęściej małżonek, partner, dziecko.
 • Uposażony – osoba wskazana przez ubezpieczającego, której w razie śmierci ubezpieczonego zostaną wypłacone środki z ubezpieczenia.

„Biologiczna polisa na życie” – krew pępowinowa

To coraz popularniejsze „ubezpieczenie zdrowia rodziny” na przyszłość. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej, krwi łożyskowej oraz sznura pępowiny są bogatym źródłem bezcennych komórek macierzystych. Te z krwi znajdują zastosowanie w 80 ciężkich chorobach hematoonkologicznych (białaczki, chłoniaki, choroby metaboliczne) oraz neurologicznych (autyzm oraz mózgowe porażenie dziecięce). Komórki ze sznura pępowiny najczęściej są wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej, np. uszkodzeniach rdzenia kręgowego, a także stwardnieniu zanikowym bocznym, padaczkach itd.