Pacjenci leczeni komórkami macierzystymi

Na świecie działa ok. 200 rodzinnych banków krwi pępowinowej. Niektóre z nich mogą pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem nie tylko jeśli chodzi o przechowywanie, ale przede wszystkim o wykorzystanie dla Pacjentów. Laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych ma największe doświadczenie w całej Europie w zakresie przygotowywania komórek macierzystych do leczenia. Do końca lipca 2017 r. materiał był przygotowany dla ponad 1000 chorych.

Aktualna tabela przeszczepień komórek macierzystych przygotowanych przez laboratorium  Polskiego Banku Komórek Macierzystych – największego i najbardziej doświadczonego laboratorium zajmującego się komórkami macierzystymi w Europie:

https://www.pbkm.pl/o-komorkach-macierzystych/gdzie-wykorzystuje-sie-komorki-macierzyste/przeszczepienia-pbkm