Niebawem rodzisz? Sprawdź, do czego masz prawo!

Oczekiwanie na przyjście na świat potomstwa wymaga wielu przygotowań, tak w wymiarze psychologicznym i emocjonalnym, jak i w praktycznym oraz prawnym. Poród, zwłaszcza ten pierwszy, łączy się u wielu kobiet z niepokojem, czasem wręcz lękiem. Aby zachować spokój ducha warto przed udaniem się do szpitala poznać prawa przysługujące kobietom w ciąży i możliwości, jakie oferuje im medycyna w XXI wieku.

Najbardziej znane uprawnienia przysługujące kobietom w ciąży to prawo do zwolnienia lekarskiego, a także do obecności jednej bliskiej jej osoby zarówno w trakcie porodu, jak i w gabinecie lekarskim przy przyjęciu do szpitala. Kwestie te reguluje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która mówi także o tym, iż każdy szpital jest zobowiązany respektować prawo ciężarnej do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem, obejmujących zakres podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych. Wszelkie swe preferencje w tych kwestiach ciężarna zawrzeć powinna w tzw. planie porodu. Plan powinna opracować wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną.

Plan Porodu

Plan Porodu to dokument, w którym znaleźć się mogą oczekiwania co kolejnych etapów porodu oraz opieki okołoporodowej. Lista kwestii, które można rozważyć przygotowując swój Plan Porodu, jest szeroka – od oczekiwań względem miejsca i warunków porodu (np. wielkość sali porodowej, jej wyposażenie), przez proces przygotowania do niego (zgoda na lewatywę, założenie wenflonu czy golenie krocza) oraz sam przebieg porodu (dostęp do informacji, nacięcie bądź ochrona krocza, zgoda na wywołanie bądź stymulację porodu i in.) po sytuację po porodzie (np. możliwość przecięcia pępowiny przez bliską osobę, sposób, w jaki położna zajmuje się noworodkiem, w co go ubiera i in.). W dokumencie tym określić można także potrzeby w zakresie karmienia nowo narodzonego dziecka (czy ciężarna planuje karmić je piersią), szczepień oraz zawrzeć ważne informacje o stanie zdrowia ciężarnej (np. choroby przewlekłe). Tu jest także miejsce na decyzję o zachowaniu krwi pępowinowej.

Medycyna XXI wieku

Współcześni rodzice świadomi są konieczności zapewnienia dzieciom najlepszej możliwej opieki oraz bezpieczeństwa. Troska ta przejawia się już na etapie ciąży, kiedy chronią nienarodzone dziecko przed wszelkimi zagrożeniami. Jednym z najbardziej skutecznych metod zabezpieczania dziecka przed ciężkimi chorobami jest zdeponowanie w banku (np. w Polskim Banku Komórek Macierzystych) krwi pępowinowej, która jest znakomitym źródłem komórek macierzystych. Komórki te są wykorzystywane podobnie jak komórki szpiku kostnego do leczenia ok. 80 ciężkich chorób. Ich przewagą jest m.in. to, że są młodsze, możemy je przechowywać i wykorzystać niemal „od ręki”, jeśli w przyszłości u dziecka lub jego rodzeństwa wystąpi ciężka choroba.

Świadomość przysługujących nam praw oraz możliwości, jakie daje współczesna medycyna to najlepszy sposób na to, by bez dodatkowych obciążeń przejść przez piękno porodu i mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, by sobie i swojemu potomstwu zapewnić bezpieczną przyszłość.