Przygotowujesz plan porodu? Sprawdź, czy omówiłaś z lekarzem wszystkie ważne kwestie

Przygotowanie planu porodu to jeden z najlepszych sposobów, aby spokojnie odpowiedzieć sobie na pytanie o nasze potrzeby oraz wymagania odnośnie tego ważnego wydarzenia. Z gotowym planem warto zapoznać wcześniej personel szpitala, gdyż nie każdy może być gotowy na spełnienie naszych oczekiwań.

Plan porodu to rodzaj dokumentu, który obejmuje wszystkie elementy postępowania medycznego podczas porodu. Powinien on zostać opracowany wspólnie z lekarzem prowadzącym. Odpowiednio wcześnie powinien zapoznać się z tym dokumentem także personel placówki, w której zamierzamy rodzić.

Po co tworzyć plan porodu? Choć w polskich szpitalach wiele się zmienia, a standardy medyczne określone przez Ministerstwo Zdrowia obowiązują już od prawie 7 lat, nie wszystkie placówki w pełni się do nich dostosowały. Nie wszędzie otrzymamy znieczulenie zewnątrzoponowe czy indywidualną i wyposażoną w sanitariaty salę do porodu. A to tylko kilka z wielu elementów, o które można poprosić w planie porodu.

Dopasuj do swoich oczekiwań

Plan porodu pozwala odpowiednio wcześnie zastanowić się, jak chcemy, by wyglądał ten jeden z najważniejszych dni w życiu. W dokumencie powinny znaleźć się nasze oczekiwania w stosunku do samego porodu, ale też wszelkie inne informacje związane z rozwiązaniem (np. możliwość przecięcia pępowiny przez partnera). W planie porodu możemy także zadeklarować chęć rodzenia w osobnej sali, wyposażonej w prysznic i toaletę, jak również wyrazić zgodę na obecność ojca dziecka przy porodzie.

Kto pyta, nie błądzi

Plan porodu najlepiej przygotować wspólnie z lekarzem prowadzącym, który zasugeruje właściwe rozwiązania i rozwieje ewentualne wątpliwości. Przygotowując plan porodu, warto także dopytać swojego lekarza o kwestie związane z bankowaniem krwi pępowinowej. Jest to o tyle ważne, że poród to jedyny moment, kiedy może ona zostać pobrana. Dobrze jest mieć świadomość korzyści, jakie niesie podjęcie decyzji o zdeponowaniu krwi pępowinowej.

Krew pępowinowa jest cennym źródłem komórek macierzystych. Mają one zdolność do odbudowy zniszczonych przez niektóre choroby tkanek (w białaczkach jest to nieprawidłowy szpik kostny), przez co mogą ratować życie. Zabiegi przeszczepiania komórek macierzystych (zarówno u dzieci, jak i dorosłych) wykonuje się także w Polsce.